Pneumokokken vaccinatie

pneumokokken

De verwekker van Pneumokokkenziekte is een bacterie, de pneumokok. Deze bacterie kan verschillende ziektebeelden veroorzaken, zoals oor- en longontsteking.
Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelstel komt, kan deze ook zeer ernstige ziektebeelden veroorzaken, zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Ziekteverschijnselen hiervan zijn koorts, hoofdpijn, nekstijfheid, verwardheid en verlies van bewustzijn.

De bacterie zit in de keel van iemand die besmet is. Meestal merken zij daar niets van. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Kinderen zijn de belangrijkste verspreiders van pneumokokken in de populatie. De infectie kan ernstig verlopen bij kinderen jonger dan 2 jaar, mensen van 65 jaar en ouder en met name bij mensen waarbij de milt niet goed werkt. Vandaar dat de overheid al jaren kleine kinderen vaccineert en dit jaar (2020) ook ouderen gaat vaccineren tegen pneumokokken.

De overheid zou op advies van de Gezondheidsraad in 2020 starten met iedereen van 60, 65, en 75 jaar een pneumokokkenvaccinatie te geven omdat dit zinnig is. En dan jaarlijks een jaargang later vaccineren. Door de Coronacrisis is dit nu veranderd naar de groep tussen 73 tot 79 jaar. Maar vanaf 60 jaar is er zeker een argument om deze vaccinatie te geven.

Andere groepen waarvoor dit zinvol lijkt zijn personen jonger dan 60 jaar, inclusief kinderen, die nog niet gevaccineerd zijn via het RVP Pneumokokkenvaccinatie met PCV13 , en mensen jonger dan 60 jaar met een chronische inflammatoire aandoening die behandeld worden met immuunsuppressiva of zij met andere factoren die een verhoogd risico op infectieziekten geven, zoals COPD, chronische nierziekte, chronische leverziekte, diabetes mellitus, ondervoeding, functionele asplenie en roken.

Ja, er zijn meer dan 90 verschillende pneumokokkentypen. Als u een keer ziek bent geworden door een van deze typen kunt u soms nog wel ziek worden door een ander type. Dit is ook de reden dat vaccinatie nog steeds zinvol is als iemand al eens pneumokokkenziekte heeft gehad. Wanneer u bent gevaccineerd kunt u nog steeds pneumokokkenziekte krijgen. Maar de kans dat u het krijgt is wel kleiner.

Zoals bij alle vaccinaties kunnen er milde bijwerkingen worden verwacht, zoals slaperigheid, hoofdpijn en plaatselijke reacties zoals roodheid, zwelling en pijn op de plek waar is geprikt. Algemene bijwerkingen zoals koorts en spierpijn komen soms ook voor. Zeer zeldzame reacties, zoals een ernstige allergische reactie, zijn niet uit te sluiten. Voor meer informatie en een overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen na een vaccinatie kunt u terecht op de website van het Bijwerkingencentrum Lareb.