Hoogteziekte voorkomen

Hoogteziekte voorkomen

Hoogteziekte wordt veroorzaakt door lage zuurstofspanning bij verblijf op grote hoogte. Hoogteziekte treedt in het algemeen pas op boven de 2500 meter. De gevoeligheid voor hoogteziekte verschilt per individu en verschijnselen kunnen ook op lagere hoogte optreden. Het is meestal niet voorspelbaar wie last van hoogteziekte zal krijgen. Wel hebben mensen die eerder hoogteziekte hebben gehad, meer kans er de volgende keer ook last van te krijgen. Hoogteziekte kan worden voorkómen door het lichaam de tijd te geven te acclimatiseren.

Er komen verschillende vormen van hoogteziekte voor die allemaal veroorzaakt worden door gebrek aan zuurstof. Milde hoogteziekte treedt op enkele uren tot een dag na aankomst op grote hoogte. De verschijnselen bestaan uit kortademigheid, hoofdpijn, misselijkheid en algemeen onwel bevinden, een soort kater gevoel. Behandeling bij milde hoogteziekte bestaat uit het niet verder stijgen en eventueel afdalen als de verschijnselen niet binnen enkele dagen verbeteren.

Bij hoofdpijn kunt u paracetamol gebruiken. Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof gegeven worden. Bij ernstige hoogteziekte verergert de hoofdpijn, verhevigt de kortademigheid en treedt deze ook in rust op, met name 's nachts. U kunt zo sloom worden dat hulp nodig is bij eten en aankleden. Bij lopen ontstaat een dronkenmansloop, u raakt verward. Dit is een ernstige aandoening en kan zonder behandeling leiden tot vocht in de longen en hersenen (long- en hersenoedeem), coma en de dood. De behandeling van ernstige hoogteziekte bestaat uit het direct afdalen! Aanvullend kunnen medicijnen en zuurstof gegeven worden.

Nuttige links:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogteziekte